Rysunki dla prasy i dla firm
Autor:

Treść komentarza:

Autor komentarza: Jaciara
Dodany: 2015-12-14 20:59:24
May 30, 2012THANK YOU FOR POSTING THIS!!!!!!!!!!!!!!!!! I couldn't stop lenitnisg. Even when I got to work I had to hide the fact that I was lenitnisg to it (headphones are not looked highly on). Scott is one of my running heroes . In a world of huge personalities he is one of the most humble top shelf athletes in the world. I read a blog one time about how this guy pushed his way through his first WS (barely making 30 hours) because he knew Scott would be there at the end to greet him. And having to deal with the declining health of his mother growing up. I can't even imagine. Way to go TRN!!!!!!!!!!!! You just made my day!!!!!!!
Autor komentarza: Allan
Dodany: 2012-02-10 12:21:44
pisze:Jestem pitraykkem z pewnym zawodowym doświadczeniem w rozmowach z przedstawicielami tegoż kościoła. Z mojego punktu widzenia powołanie do życia instytucji, której celem będzie zwalczanie „wyjątkowo wysokiej bezbożności” jest jednoznaczne z rozpoczęciem czegoś co na własny użytek określę mianem drugiej kontrreformacji. Dlaczego tak myślę? Watykan ma na świecie poważne problemy z charyzmatykami – dokładnie zaś z ruchami zielonoświątkowymi. O tym jak poważnie Watykan traktuje ten problem świadczyć może chociażby ostatnia wizyta Benedykta XVI w Brazylii, w której populacja katolików gwałtownie spada z powodu odpływu owych do kościołów zielonoświątkowych z nazwy i praktyki. W Polsce to zjawisko także spotykane – świadczy o tym spora liczba odpływających z kościoła wspólnot charyzmatycznych. Jeśli zwrócisz uwagę na wypowiedzi ks. Trojanowskiego i podkreślisz słowa:„szczególna nienawiść wobec wszystkiego, co święte”,„mówienie w nieznanych językach”, - uzyskasz metodę jaka będzie używana w walce o dusze wyznawców. Nie jest przecież tajemnicą, iż sfera sacrum w protestantyzmie (pojmowana dewocyjnie) wygląda inaczej niż w katolicyzmie. Nie jest niczym niezwykłym fakt, że protestantyzm ma specyficzny stosunek do symboli religijnych, w tym obrazów, świętych, Marii, kościoła jako instytucji, przeistoczenia, wody święconej etc. etc. Można czasami odnieść wrażenie, że nowo nawracający się zielonoświątkowcy (wywodzący się z katolicyzmu) ‘pałają szczególną nienawiścią’ do owych ‘świętych symboli’. Do tego mówią ‘nieznanymi językami’ w modlitwie. Po wypowiedzi Watykanu w sprawie zwalczania ‘wyjątkowo wysokiej bezbożności’ wnioski wydają się oczywiste. Dodaj jeszcze do tego uprzednią Deklarację Kongregacji Nauki Wiary Dominus Iesus o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła a stwierdzisz, że Watykan szykował się na wznowienie wojny z protestantyzmami różnej maści od przynajmniej 10 lat a teraz wytoczył ciężkie działa. Ostrzela protestantyzm z ‘satanistycznie opętanej’ armaty.
Autor komentarza: Lorena
Dodany: 2012-01-06 10:12:24
Yeah that's what I'm talikng about baby--nice work!

KONTAKT Z AGENCJĄ RYSUNKOWĄ

Jerzy Krzętowski
agencja@jurek.pl
tel. +48 502 589 716NARYSUJ ŚMIERĆ NA WESOŁO
Robert Trojanowski zaprasza grafików i rysowników do zilustrowania Śmierci na wesoło, nieszablonowo, niestandardowo.

Na stronie tramen.blox.pl Trojanowski założył Galerię Funeralną i zachęca rysowników, którzy lubią czarny, wisielczy humor, aby na adre: obraz@tlen.pl przesyłali swoje prace do Galerii .